Vážení přátelé, vítáme vás na stránkách Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů Brno

Klub chovatelů holubů moravských pštrosů Brno sdružuje chovatele tohoto plemene z celé České republiky a jeho hlavním úkolem je zajistit uchování tohoto plemene a jeho zušlechťování pro další generace jeho chovatelů. Upřesňuje  šlechtitelské cíle plemene a jednotlivých barevných rázů a sjednocuje výklad vzorníku nejen pro posuzovatele, ale zejména pro členy klubu a tím pro nejširší chovatelskou veřejnost.   Napomáhá školeními neustálému vzdělávání členů klubu v chovatelské, veterinární a šlechtitelské práci. Zastupuje členy klubu a chovatele moravských pštrosů ve vztahu k ústřední odborné komisi chovatelů holubů při ČSCH a reprezentuje tuzemské chovatele moravských pštrosů při spolupráci s chovatelskými kluby v zahraničí. Věříme že, bohatá a kompletní činnost doplněná webovými stránkami v budoucnu uspokojí i ty nejnáročnější holubáře a že naše společné úsilí povede nejen ke zkvalitnění chovu moravských pštrosů a tím uchování tohoto krásného plemene pro další generace chovatelů, ale že si najde svoji oblibu a pevné místo doma i za hranicemi naší republiky. Rádi mezi námi přivítáme chovatele MP a zájemce o členství v klubu.

 

Dokumenty ke stažení

Plemenné chovy MP

Aktuální články